خريد بک لينک
گيفت کارت
بازي هاي دخترانه
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود رمان جديد
رزرو آنلاين هتل خارجي
باسکول پند
دانلود فيلم با لينک مستقيم
کانکس
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی
شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

پژوهش حاضر نیز‌یك تحقیق مساله مدار كاربردی است كه در صدد حل‌یكی از موضوعات اساسی توسعه اجتماعی در‌ایران استفایل با فرمت ورد و تنظیم شده در205 صفحه قابل ویرایش می باشد

دانلود شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

آگاهی با توانمندی‌ها
كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی 
كارکرد سازمان‌ها
غیر‌دولتی 
محیط زیست 
حقو ق بشر
تحقیق
پایان نامه 
پروژه 
پژوهش
دانلود پژوهش
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15972 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 205

شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی 

 

 پیشگفتار 

مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .

واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .

دربخش محیط زیست نیز، مشارکت مردم درکاشت نهال ، رسیدگی به فضای سبز وپاکیزه نگهداشتن محیط زندگی ، نمود پیدا می کند .

گسترش وتعمیق مشارکتهای مردمی ، نیازمند سازماندهی ، نهادسازی وایجاد شرایط ساختاری مناسب است .باوجود آنکه، مشارکت الزاماً درچارچوب سازمان ها و تشکلها صورت نمی گیرد ، بااین وجود تشکلها وسازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.

امروزه نقش نهادهای مختلف در جوامع وکشورها با سرعتی شگرف درحال تغییر ودگرگونی است. دولت ، نهادهای مدنی ، موسسات بین المللی و شرکت های تعاونی وخصوصی ، به دنبال توسعه نقش روز افزون تکنولوژی ارتباطات وتعامل روز افزون دانش ، هریک ، به نوعی نقش وجایگاه جدیدی یافته اند .

دراین میان ، جامعه مدنی که خود از نهادهای گوناگونی همچون احزاب ، سندیکاها ، تعاونی ها وسازمان های غیر دولتی داوطلبانه تشکیل می شود ، باافزایش ناتوانی دولت ها برای پاسخگویی به انتظارات ومطالبات روبه افزایش اقشار مختلف جامعه ، رشد وپویایی بیشتری یافته است .

امروزه ارتباط مردم با دولت ، مراکز ودستگاههای دولتی و رشد و توسعه مشارکتهای هرچه بیشتر آنان ، ازطریق نهادها ، تشکلها وسازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های غیر دولتی (NGOs)[1] معروف شده اند .

سازمان غیردولتی به عنوان بخشی از جامعه مدنی ، امروزه هم ازنظر تعداد وهم ازنظر تنوع 

خدمت رسانی وکیفیت خدمات ، رشد وتوسعه یافته است ؛ به طوریکه برآورد می شود در سطح جهان بیش از سه میلیون تشکل وسازمان مردمی وجود دارد؛ درحالی که تعداد این سازمان ها درابتدای دهه 1990 حدود سی هزار سازمان غیر دولتی بوده است .

درواقع با آغاز روند خصوصی سازی ، آزادسازی اقتصادی وکاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت ها ، برسرعت مشارکت های مردمی در قالب سازمان های غیردولتی ، برای جبران خلاء عدم حضور دولت ها وجایگزینی بهینه آن ها افزوده شده است .

وجه تمایز سازمان های غیر دولتیNGOs)  ) ، از سازمان های دولتی (GoS)، درنداشتن وابستگی به ساختار دیوانسالارانه ومنابع  عمومی دولت ، داوطلبانه ودموکراتیک بودن آنهامی باشد .

درحال حاضر، سازمان های غیر دولتی، به عنوان نهادها ومؤسساتی کارآمد ومکمل بخش دولتی درتامین اهداف توسعه ، جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به علت مردمی بودن از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردارند واین امتیازی است که دستگاههای دولتی به آسانی ، قادر به کسب آن نیستند .همچنین ، با توجه به جایگاه خاص سازمان های غیر دولتی به عنوان ابزارهای دموکراتیزه شدن ورونق جامعه مدنی ، این سازمان ها از طریق فراهم ساختن بسترهای ارتباط ومشارکت مردمی،  قدرت دولت را  محدود نموده ، زمینه گسترش تکثرگرایی رافراهم می سازند و ازحقوق بشر حمایت می کنند .

از جمله نقش های سازمان های غیردولتی می توان به تجهیز امکانات دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف توسعه ، اجرای پروژها به دور از دیوانسالاری دولتی،تسهیل ارتباطات مردم و حکومت ،کمک به سازمان های  محلی ، تحقیق وارزشیابی ، رسیدگی به فقرا وخدمت در نقاط دورافتاده اشاره نمود .

حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی در زمینه ها و موضوعات محیط زیست ، حقو ق بشر ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، زنان ، کودکان و جوانان ، بهداشت وجمعیت ، علوم وتکنولوژی ، توسعه روستایی ، توسعه پایدار ، مقابله با بحران های اجتماعی واعتیاد ،آموزش وتحقیقات ، خدمات مالی واجتماعی به اقشار آسیب پذیر و...ازتنوع بسیاری برخوردار است .

مقدمه

از دیدگاه جامعه شناسان، تنها مؤسسات اجتماعی مهم در جوامع امروزی گروه‌‌های نخستین و سازمان‌های بوروكراتیك نیستند، بلكه انواع سازمان‌های داوطلبانه، مؤسسات خیریه و سازمان‌های خود‌یاری كه علاوه بر سازمان‌های دیگر زمانی دراز وجود داشته‌اند، جزء مؤسسات مهم اجتماعی به شمار می‌آیند.  برای مثال در دوران اولیه‌ی صنعتی شدن، بسیاری گروه‌های كارگران، مانند باشگاه‌های كارگران‌یا مؤسسات آموزش كارگران تأسیس گردیدند.  براساس‌این دیدگاه باید توجه داشت كه سازمان‌های خودیاری و داوطلبانه اغلب به طور آشكار با سیستم‌های بوروكراتیك فرق دارند. 

تعداد و انواع سازمان‌های خودیاری به طور كلی اساساً در طول قرن گذشته افزایش‌یافته است.  انجمن‌های مسكن، گروه‌های باز پروری معتادان و صدها سازمان خودیاری دیگر به وجود آمده‌اند ؛ معدودی از آن‌ها تاریخ پیوسته‌ای دارند كه‌یك صد سال‌یا بیشتر از آن می‌گذرد، در حالی كه دیگران نسبتاً به سرعت به وجود می آیند و از میان می‌روند.   

در گذشته حق تشكیل سازمان‌های خودیاری به هیچ وجه همیشه در قانون پذیرفته نشده بود.  در بسیاری از كشورها نخستین اتحادیه‌های كارگران با واكنش‌های خصمانه‌ی مقامات مسئول روبه رو شدند و گاهی ممنوع گردیدند.  حق تشكیل سازمان‌ها بر طبق منافع و هدف‌های آزادانه ی انتخاب شده، حقی بود كه در بیشتر جوامع برای آن می‌بایست مبارزه كرد.

بیان مسأله

این امر مسلمی‌است كه پژوهش‌های كاربردی، مساله مدار هستند؛ بدین معنی كه تمام فرایند پژوهش، از اولین گام‌های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، باید حول‌یك‌یاچند مساله‌یا مشكل دور بزند.  بنابراین، روشن كردن مشكل‌یا مساله در‌یك تحقیق علمی-كاربردی،‌یكی از ضروری ترین و اولین گام‌های پژوهش است.  اگر مسأله ، خوب روشن‌یا تبیین نشود ، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل : جمع آوری اطلاعات و استنتاج‌یا نتیجه‌گیری ، دچار اشكالات و نواقصی خواهد شد كه ناشی از خود آن مراحل نیست، بلكه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسأله است . بنابراین شاید اغراق نباشد كه بعضی از محققان معتقدند كه خوب و درست روشن كردن مساله،  معادل نیمی‌از فعالیت‌های پژوهشی است.  

پژوهش حاضر نیز‌یك تحقیق مساله مدار كاربردی است كه در صدد حل‌یكی از موضوعات اساسی توسعه اجتماعی در‌ایران است.  از آنجا كه سازمان‌های غیر‌دولتی(  (NGOsیكی از ابزارهای اساسی در جهت رشد و توسعه جامعه هستند و در اكثر كشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه برعهده دارند، چند صباحی است كه در كشورما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند؛ جامعه و دولت تلاش می‌كنند تا ضمن كمك به شكل‌گیری و ‌ایجاد ‌این نهادها، در فعالیت‌های توسعه برای آن‌ها نقشی محوری قائل شوند.  اما ‌این سازمان‌ها، در فرایند توسعه هنوز نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی را كسب و اعتماد ملی و دولتی را به خود جلب نمایند. 

 

نوع فایل: word

سایز : 15.5 MB

تعداد صفحه:205 

دانلود شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتیادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و كارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *